Colecciones

Estadística de servicios sociales y acción social. Gasto público en servicios sociales 2012-2015. Comunidad Autónoma de Euskadi = Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika. Gizarte-Zerbitzuen gastu publikoa 2012-2015. Euskal Autonomia-Erkidegoa.

Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Estadística de servicios sociales y acción social. Gasto público en servicios sociales 2012-2015. Comunidad Autónoma de Euskadi = Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika. Gizarte-Zerbitzuen gastu publikoa 2012-2015. Euskal Autonomia-Erkidegoa. Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2017, 98, 98 p.

Laburpena

Txosten honen helburua da Eustatek 2005 arte garatutako esperientziari berriz ekitea, Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren, Erakundeen eta Zentroen Estatistikaren (GZEZE) emaitza nagusien deskribapenaren urteko agiria aurkezteko. GZEZEren helburu nagusia da gizarte-zerbitzuekin, gizarteratze-politikekin eta oro har gizarte-ekintzarekin lotutako eskaintza ezagutzea. GZEZEk gizarte-zerbitzuak eta -prestazioak, espezializatuak nahiz oinarrizkoak ezagutzea du xede, kuantitatiboki nahiz kualitatiboki, bai eta horien erabiltzaile eta onuradunen ezaugarriak ere. Hori guztia gauzatu behar da Gizarte Zerbitzuen eta gizarteratze-politiken arloan eskumenen banaketa bereziaren eta aktiboki parte hartzen duten askotariko eragileen ondoriozko askotariko fluxuak ahaztu gabe, sistema osoaren ikuspegia eskuratu ahal izateko (mendekotasunak, finantzaketa-fluxuak...).