Bildumak

Datarekiko filtratu

Estadística de servicios sociales y acción social. Gasto público en servicios sociales 2012-2015. Comunidad Autónoma de Euskadi = Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika. Gizarte-Zerbitzuen gastu publikoa 2012-201Info gehiago

Percepción social de la ciencia y la tecnología = Zientziaren eta teknologiaren gizarte pertzepzioa.Info gehiago

Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV) - 2015. Comunidad Autónoma de Euskadi. Principales resultados = Etxebizitza Beharrei eta Eskaerari Buruzko Inkesta (EBEI) - 2015. Euskal Autonomia Erkidegoa. Emaitza nagusiak.Info gehiago

Personas mayores = Pertsona nagusiak.Info gehiago

Estadística de servicios sociales y acción social 2016 / Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika 2016.Info gehiago

Encuesta de pobreza y desigualdades sociales EPDS-2016. Comunidad Autónoma de Euskadi. Principales resultados = Pobreziari eta gizarte-desberdintasunei buruzko inkesta PGDI-2016. Euskal Autonomia Erkidegoa. Emaitza nagusiak.Info gehiago

Servicios sociales. Tablas estadísticas = Gizarte Zerbitzuak. EstatistikaInfo gehiago

Familia.Info gehiago

Retratos de juventud 19 / Gazteen argazkiak 19.Info gehiago

Estadística de la economía social 2014 y avance 2015.Info gehiago

Estadística de demanda de servicios sociales. Encuesta de Necesidades Sociales 2014. Módulo general y tablas estadísticas. Comunidad Autónoma de Euskadi = Gizarte Zerbitzuen Eskariaren Estatistika. Gizarte Premiei Buruzko InkesInfo gehiago

Encuesta de la Población Inmigrante Extranjera de 2014. Comunidad Autónoma de Euskadi. Principales resultados = Etorkin Atzerritarrei Buruzko Inkesta 2014. Euskal Autonomia Erkidegoa. Emaitza nagusiak.Info gehiago