Bildumak

Datarekiko filtratu

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2019 = Anuario de la opinión pública vasca 2019.Info gehiago

La población de Euskadi frente a la Covid-19 = Euskadiko herritarrak Covid-19ren aurrean.Info gehiago

Impacto de las tecnologías digitales en la vida cotidiana = Teknologia digitalen eragina eguneroko bizitzan.Info gehiago

Encuesta de población inmigrante extranjera residente en la CAE. EPIE 2018 = EAEko atzerriko biztanle etorkinen inkesta. EABI 2018.Info gehiago

55 urtez gorako biztanleei begirada bat (2015-2019) = Una mirada a la población mayor de 55 años (2015-2019).Info gehiago

Nazioarteko egoera eta bizikidetza Euskadin = Situación internacional y convivencia en Euskadi.Info gehiago

Estadística de demanda de servicios sociales. Encuesta de Necesidades Sociales 2018. Módulo general y tablas estadísticas. Comunidad Autónoma de Euskadi = Gizarte Zerbitzuen Eskariaren Estatistika. Gizarte Premiei Buruzko InkesInfo gehiago

Encuesta de Necesidades Sociales 2018. Módulo EPDS-Pobreza. Comunidad Autónoma de Euskadi. Principales resultados = Behar Sozialei Buruzko Inkesta 2018. PGDI-Pobrezia Modulua. Euskal Autonomia Erkidegoa. Emaitza nagusiak.Info gehiago

Sanidad = Osasungintza.Info gehiago

Estadística de servicios sociales y acción social. Gasto público en servicios sociales 2016. Comunidad Autónoma de Euskadi.Info gehiago

Ikuskerak 11. Personas mayores / Pertsona nagusiak (Datos de 2017ko datuak).Info gehiago

Estadística de la economía social 2016 y avance 2017 = Estatistika: gizarte ekonomia 2016 eta 2017ko aurrerapena.Info gehiago