Bildumak

Datarekiko filtratu

Ikuskerak 10. Familia (Datos de 2016ko datuak).Info gehiago

Retratos de juventud 2016 = Gazteen argazkiak 2016.Info gehiago

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2016 = Anuario de la opinión pública vasca 2016.Info gehiago

Encuesta de Familias y Hogares. EFH-2015. Comunidad Autónoma de Euskadi.Info gehiago

Familia.Info gehiago

La familia en la CAPV 2014 / Familia Euskal Autonomia Erkidegoan 2014.Info gehiago

Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 2012. Principales resultados.Info gehiago

La familia en la CAPV 2012 / Familia Euskal Autonomia Erkidegoan 2012.Info gehiago

La situación de las familias en Euskadi / Familien egoera Euskadin.Info gehiago

Cuidando en casa. Guía para el cuidado familiar / Etxean zaintzen. Senitarteko zaintzaileentzako gidalburua.Info gehiago

Indicadores de juventud 2008. Comparativa entre la CAPV y la Union Europea / Gazteen adierazleak 2008. EAEren eta Europar Batasunaren arteko alderaketa.Info gehiago

Los cuidados informales en la Comunidad Autónoma de Euskadi: las necesidades de las personas cuidadoras / Zaintza informala Euskal Autonomia Erkidegoan: zaintzaileen premiak.Info gehiago